Adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a ProDomo Generál Kft. (1112 Bp., Vásárfia u. 8.) továbbiakban mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatait bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki.

Az adatkezelő adatai

Név: ProDomo Generál Kft.

Székhely: 1112 Budapest, Vásárfia u. 8.

Cégjegyzékszám: 01-09-705221

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 12824696-2-4
Telefonszám: 20/320-3760

E-mail: rendeles@budapakk.hu

A Honlapon keresztül gyűjtött adatokat elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban a szolgáltatások fejlesztéséhez használjuk fel.

A Honlap a hírlevélre jelentkező természetes személynek csak a kért hírlevelet fogja küldeni. A listáról bármikor, egy kattintással lejelentkezhet.

A kezelt személyes adatok köre

Regisztrációs során megadandó személyes adatok: név, email cím

Online rendeléshez elkért személyes adatok:

név, számlázási és szállítási cím, e-mail cím, telefonszám

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
  • hitelessége és hitelesítése biztosított;
  • változatlansága igazolható;
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata

  • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
  • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
  • megkönnyítik a weboldalhasználatát;
  • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően e-mailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

Önnek, mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat ne használjuk fel.

Amennyiben olyan kérdése van, ami az adatkezelési tájékoztatóból nem derül ki, jelezze a kapcsolat oldalon található elérhetőségeken.

2021. január 1.